Besøgsdage for kommende 0.klasser på FIH
Velkommen til institutionen

Fritidsinstitutionen ved Holbergskolen er et fritidshjem fordelt på 2 matrikler normeret til 250 børn - vi har pt. 275 børn indskrevet.
 
Vi er pr. maj 2017 aldersopdelt på vores 2 matrikler.
 
Drivhuset huser 0-1 klasserne og Skrænten huser 2-3 klasserne. "Drivhuset" med de mindste klasser ligger tættest på skolen og "Skrænten" 600 meter væk fra skolen.
 
Pr. August 2017 - er ny stuktur indført for at tilgodese børnene og deres skift mellem vores matrikler.
Personalet følger en klasse fra start til slut - og vil derfor også skifte mellem de 2 matrikler.
 
Vi er 23 medarbejdere med 1 medarbejder midlertidig ansat.

Vi har studerende som en del af vores normering.
En lønnet 6 måneders og 7 ugers praktikanter.

 I det sidste år har vi arbejdet med at skabe en fælles ramme for FIH. For børn, det pædagogiske arbejde og for personalegruppen.
 

 
Vi har siden august 2017 arbejdet på Holbergskolen i teams. Der er nu pædagoger i hver klasse fra 1-3 klasse. 10 timer om ugen. I 0. klasse er man der 4 timer om ugen i stærkt samarbejde.
 
Personalet deltager i møder med lærerteamet.

Følg barnets hverdag og trivsel på KbhBarn

I Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune værdsætter vi det tætte samarbejde med forældrene. 

Derfor har alle forældre i kommunale og selvejende institutioner nu mulighed for at få adgang til hurtigere og lettere dialog med deres barns institution.

Systemet der gør dette muligt hedder KbhBarn. KbhBarn gør det muligt at følge barnets hverdag og trivsel digitalt via hjemmeside, intranet og apps.